Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Головна

 У 1997 році була створена філія Національного університету «Львівська політехніка», де проводилася перепідготовка фахівців з вищою освітою, яка передбачала отримання іншої спеціальності на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».

У 2004 році філія була реорганізована у навчально-консультаційний центр Національного університету „Львівська політехніка” згідно з наказом  МОН України від 19.03.04 №220 „Про створення навчально-консультаційних центрів Національного університету „Львівська політехніка” та відповідним наказом ректора університету від 05.04.04  №61-10.

Навчально-консультаційний центр м. Хуст Закарпатської області Національного університету “Львівська політехніка” забезпечує підготовку фахівців з допомогою кваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедр науково-навчальних інститутів університету “Львівська політехніка” за наступними напрямами:

  • економіка. Для проведення навчального процесу залучені 3 професори, доктори наук, 19  доцентів, кандидатів наук та 24 старших викладачів і асистентів;
  • менеджмент. Для проведення навчального процесу залучені 4 професори, доктори наук, 39 доцентів, кандидатів наук та 12 старших викладачів і асистентів;
  • комп’ютерні науки. Для проведення навчального процесу залучені 4 професори, доктори наук, 42 доценти, кандидати наук та 8 старших викладачів і асистентів;
  • транспортні технології. Для проведення навчального процесу залучені 3 професори, доктори наук, 37 доцентів, кандидатів наук та 8 старших викладачів і асистентів;
  • будівництво та цивільна інженерія. Для проведення навчального процесу залучені 2 професори, доктори наук, 35 доцентів, кандидатів наук та 6 старших викладачів і асистентів;
  • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Для проведення навчального процесу залучені 2 професори, доктори наук, 37 доцентів, кандидатів наук та 8 старших викладачів і асистентів.

За період  існування  НКЦ було вручено дипломи бакалаврів 1360 студентам і 1123 чоловік отримали дипломи спеціалістів.

Для забезпечення навчальної підготовки за даними напрямами використовується матеріально-технічна база НКЦ м. Хуст Закарпатської області та матеріально-технічна база навчально-наукових інститутів Національного університету “Львівська політехніка”.

В НКЦ для навчальної підготовки використовуються приміщення загальною площею 1200,7 м², в склад яких входять 10 аудиторій (разом 458 посадочних місць), 2 комп’ютерних класи (23 комп’ютери) з підключенням до мережі Інтернет, фізична лабораторія, будівельна лабораторія,  3 методичні кабінети, бібліотека, викладацька, кабінет завідувача, буфет на 20 посадкових місць та їдальня.

Налагоджено наукові та професійні зв’язки з науковими установами та підприємствами різних галузей, матеріально-технічна база яких використовується для проходження виробничої практики, виконання кваліфікаційних робіт та дипломного проектування.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу проводиться з орієнтацією на використання сучасних технологій навчання, зокрема із застосуванням комп’ютерної техніки, що дозволяє в значній мірі реалізувати індивідуальний підхід. З цією метою НКЦ м. Хуст Закарпатської області забезпечений робочими програмами та завданнями на індивідуальну роботу студентів, методичними розробками з фахових дисциплін відповідних напрямів підготовки та спеціалізованою фундаментальною і фаховою літературою. Підбирається та накопичується програмне та інформаційне забезпечення, організовано доступ до мережі ІНТЕРНЕТ. Наявність комп’ютерного забезпечення дозволяє формувати бібліотеку на електронних носіях інформації та доступ до інформації, розміщеної на сервері Національного університету “Львівська політехніка”.Створена єдина база даних студентів НКЦ дозволяє здійснювати контроль успішності та навчальної діяльності.

Фотогалерея

Site made