Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Програми фахових вступних випробувань для вступу на ОПП «бакалавр» із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Напрям підготовки

Назва спеціальності

фінанси та кредит фінанси та кредит
економіка підприємства економіка підприємства
транспортні технології організація і регулювання дорожнього руху
менеджмент менеджмент організацій і адміністрування
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
електротехніка та електротехнології електротехнічні системи електроспоживання
будівництво міське будівництво та господарство
теплогазопостачання та вентиляція
системна інженерія комп’ютеризовані системи управління та автоматика
інженерна механіка технологія машинобудування

 

Фотогалерея

Site made