Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Будівництво

Студенти напряму “Будівництво” отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями у сфері новітніх та енергоощадних технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів і автомобільних шляхів з урахуванням тенденцій раціонального при­родокористування і збереження довкілля.

Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі західного регіону.

Диплом бакалавра напряму “Будівництво” дає змогу продовжити навчання на другому циклі – спеціаліст за однією з вибраних спеціальностей:

Фотогалерея

Site made