Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

На цьому навчальному напрямі студенти здобувають кваліфікацію «Організатор природокористування» з узагальненим об’єктом діяльності захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера). Фахівець може займати такі первинні посади: інспектор з охорони природи, громадський інспектор з використання та охорони земель, державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технолог, технік-еколог, консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, державний інспектор, стажист-дослідник в галузі природничих наук, громадський інспектор з охорони довкілля.

 Наступні півтора року навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста дають можливість отримати завершену вищу фахову освіту за спеціальністю:

  • екологія та охорона навколишнього середовища.

 Під час навчання студентів чекають заняття в спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах, знайомство із сучасними методами досліджень та аналізів, виробнича та наукова практика на виробничих підприємствах, в ботанічних садах, в заповідниках, в наукових та навчальних установах Львівщини, Севастополя, Кременчука, наукова робота під керівництвом відомих вчених, участь у навчальних грантах (вивчення окремих курсів в навчальних закладах Польщі та Швеції), участь в художній самодіяльності, спортивних змаганнях, громадській діяльності; участь в студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Випускники можуть займати посади: інженер з охорони навколишнього середовища, викладачі середніх навчальних закладів (екологія), інженер з природокористування, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з охорони природних екосистем, інженер-контролер, інженер-лаборант, еколог, експерт з екології, консультант-еколог, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, професіонали в сфері управління проектами та програмами.

Установи, де працюють наші випускники:

  • Виробничі підприємства України (екологи та фахівці з охорони навколишнього середовища);
  • Контрольно-пропускні пункти Державного кордону України (екологи);
  • Обласні Державні управління охорони навколишнього середовища;
  • Обласні Державні екологічні інспекції;
  • Санепідемстанції;
  • Науково-дослідні інститути;
  • Навчальні заклади (коледжі, інститути, університети, академії, середні школи).

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є Кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування.

Фотогалерея

Site made