Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Економіка

Фахівці з економіки підприємств можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв’язку, фінансів та інвестицій; підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств, кооперативних та інших структурах різних форм власності; науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами виробничої сфери; центрах, які займаються проблемами виробничої сфери; в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Вони можуть обіймати такі посади: економіст планово-економічного відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу; економіст фінансового відділу підприємства; менеджер; економіст-маркетолог (маркетингова служба, підрозділ підприємства, фірми) тощо. Випускники спеціалізуються в сфері інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансового обґрунтування та управління проектами та здатні вирішувати такі задачі: розроблення методик системного аналізу діяльності підприємства з визначенням його головних цілей, завдань та інструментів досягнення показників його господарської діяльності, складання загальної схеми функціонування підприємства, визначення внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічні результати виробництва та реалізації продукції, прибутковості, фінансового стану та платоспроможності підприємства; проведення моніторингу господарської діяльності підприємства розроблення альтернативних варіантів стратегії розвитку підприємства на основі оцінювання виробничо-технічних, трудових і фінансових можливостей; розробка перспективних, поточних та оперативних планів господарської діяльності, обґрунтування виробничої програми, визначення форми і системи матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства, визначення потреби у сировині та матеріалах. Магістри з “Економіки підприємства” додатково можуть працювати у науково-дослідних інститутах, викладачами навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Випускники з “Економіки підприємства” є конкурентоспроможними на ринку праці України, обіймають провідні посади на підприємствах різних форм власності і видів діяльності: в банках; в будівельних організаціях, в державних установах (Державне казначейство України, Державна податкова служба України, Контрольне-ревізійне управління України тощо). Диплом бакалавра за напрямом “Економіка підприємства” дає змогу продовжити навчання на рівні  спеціаліст  за спеціальністю “Економіка підприємства” .

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є Кафедра економіки підприємства та інвестицій.

Сторінка кафедри «Економіки підприємства та інвестицій» в електронній енциклопедії Львівської політехніки.

Фотогалерея

Site made