Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інститут енергетики та систем керування готує фахівців у галузі вироблення, пересилання, розподілення та використання електричної енергії і фахівців сучасного електроприводу. За 4 роки навчання студенти здобувають базову вищу освіту за напрямом електротехніка та електротехнології та отримують диплом бакалавра електротехніки.

Випускники працюють у виробничих, проектних науково-дослідних організаціях електроенергетичної галузі, на електричних станціях і промислових підприємствах, на транспорті, в житлово-комунальному секторі, в агропромисловому комплексі, у вищих навчальних закладах, СБУ. Вони займаються організацією та виконанням проектних, експлуатаційних, науково-дослідних робіт, а також управлінням енерговикористання. Протягом перших років навчання на бакалаврському рівні студенти мають можливість свідомо обрати майбутню спеціальність з урахуванням особистих нахилів та інтересів, перспектив розвитку економіки України, ситуації на ринку праці.

Наших випускників беруть на роботу різні організації, зокрема велика промисловість (теплоенергетика, хімія, нафтохімія); малі підприємства; територіальні адміністративні органи; житлово-комунальне господарство; будівельні організації; проектно-конструкторські організації; монтажні і пусконалагоджувальні організації; науково-дослідні і навчальні заклади; сільське господарство; харчова і переробна промисловість.

Випускники за напрямом “Електротехніка та електротехнології” працюють у виробничих, проектних та науково-дослідних організаціях електроенергетичної галузі, на електричних станціях і промислових підприємствах, на транспорті, в житлово-комунальному секторі, в агропромисловому комплексі, у вищих навчальних закладах. Вони займаються організацією та виконанням проектних, експлуатаційних, науково-дослідних робіт, а також управлінням енерговикористання.

Випускники напряму працюють у різних організаціях, зокрема великій промисловості (теплоенергетиці, хімії, нафтохімії); на малих підприємствах;

територіальних адміністративних органах; житлово-комунальному господарстві; будівельних організаціях; проектно-конструкторських організаціях; монтажних і пусконалагоджувальних організаціях; науково-дослідних і навчальних закладах; сільському господарстві; харчовій і переробній промисловості.

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства.

Сторінка кафедри Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства.

Фотогалерея

Site made