Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Менеджмент організацій

ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Фахівці з менеджменту організацій виконують організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких сферах:

розробляють стратегічні, поточні, оперативні плани розвитку підприємства і бізнес-плани окремих проектів;

займаються питаннями управління персоналом і матеріального стимулювання;

виконують економічний і фінансовий аналіз діяльності підприємства і організацій, розробляють відповідні заходи щодо підвищення її ефективності;

здійснюють системний аналіз і прогнозування розвитку конкурентного середовища, а також антимонопольну експертизу;

займаються дослідженням ринків збуту і розробляють заходи щодо оновлення товарного асортименту, удосконалення каналів розповсюдження та рекламної діяльності підприємства;

беруть участь у розробці гнучкої цінової політики; займаються інноваційною діяльністю підприємства; налагоджують і здійснюють зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

З “Менеджменту організацій” ведеться підготовка магістрів за такими спеціалізаціями: “Менеджмент підприємств і організацій (сфера туризму та рекреації)”; “Менеджмент підприємств і організацій (обробна промисловість)”; “Управління інноваційною діяльністю підприємств і організацій” та спеціалістів за спеціалізаціями: “Менеджмент підприємств і організацій (сфера послуг)” і “Менеджмент підприємств і організацій (обробна промисловість)”.

Спеціалісти і магістри з “Менеджменту організацій” мають такі спеціалізації: “Менеджмент організацій у сфері послуг” та “Менеджмент організацій обробної промисловості”.

Магістри і спеціалісти з „Менеджменту підприємств і організацій (сфера послуг та рекреації)” призначені для роботи в апараті управління туристичних і рекреаційних організацій, підприємств готельного і комунального господарства, транспортних підприємств і організацій, зв’язку, а також в консультаційних центрах, у відповідних структурах центральних державних і регіональних органів управління, закладів санаторного лікування та відпочинку.

Магістри і спеціалісти з „Менеджменту організацій обробної промисловості” та „Управління інноваційною діяльністю підприємств і організацій” призначені для роботи в апараті управління підприємств машинобудування і приладобудування, легкої, харчової, деревообробної та інших галузей обробної промисловості, а також в консультаційних центрах, у відповідних структурах центральних державних і регіональних органів управління.

Найкращі випускники-магістри проходять стажування у провідних навчальних закладах України, Європи, США і продовжують навчання в аспірантурі Львівської політехніки та інших наукових установ.

Фотогалерея

Site made