Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕНОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Фахівці з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності призначені для роботи у зовнішньоекономічних відділах банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, органів державної влади; підприємств, установ; у міжнародних організаціях; у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів тощо. Вони здатні виконувати адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління тощо.
Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції:
розроблення проектів зовнішньоекономічного співробітництва підприємств, фінансових і державних установ, служб тощо;
прогнозування ефективності їх реалізації;
розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування і удосконалення зовнішньоекономічної діяльності організацій;
здійснення міжнародних торговельних, валютних, кредитних, страхових, інвестиційних та інших операцій.
До посад, які може обіймати спеціаліст чи магістр за фахом “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, належать: керівник установи, підприємства; керівник виробничого підрозділу; керівний працівник апарату центральних органів державної влади; керівник апарату місцевих органів державної влади; керівник підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання; керівник малого підприємства; економіст; інспектор митної служби; фахівець в галузі фінансів та торгівлі; фахівець в галузі маркетингу, страхової, валютної, кредитної, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.
Випускники “Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності” є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці України. Вони займають провідні посади на підприємствах різних форм власності і видів діяльностей, в державних установах і службах.
Найкращі випускники-магістри продовжують навчання в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка” та інших провідних вітчизняних (Київський національний економічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Донецький національний університет тощо) і зарубіжних університетів (Краківська гірничо-металургійна академія (Польща), Віндзорський національний університет (Канада), Паризький університет (Франція) тощо).

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва.

 

Фотогалерея

Site made