Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Будівництво та цивільна інженерія

Студенти напряму “Будівництво” отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, гро­-мадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями у сфері новітніх та енергоощадних технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів і автомобільних шляхів з урахуванням тенденцій раціонального при­родокористування і збереження довкілля.

Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі західного регіону.

Диплом бакалавра напряму “Будівництво” дає змогу продовжити навчання на другому циклі – спеціаліст за  спеціальністю: “Міське будівництво та господарство” (МБГ).

 Професійно орієнтовані дисципліни рівня «спеціаліст» з міського будівництва та господарства:

 • комплексна реконструкція будівель та споруд міської забудови;
 • технологія зведення будівель і споруд;
 • організація ремонтно-реконструктивних робіт;
 • утримання та використання міської забудови;
 • спеціальні будівельні машини;
 • технологія та організація ремонтну міських інженерних комунікацій;
 • інформаційні технології в будівництві;
 • технологія використання сучасних ефективних матеріалів;
 • експлуатація та утримання пам’яток архітектури.

Профіль фахівця:

 • проектування і забудова міських територій, вулиць;
 • комплексна реконструкція та експлуатація міських територій;
 • управління програмами розвитку міст.

За цією спеціальністю готують фахівців для роботи в галузі будівництва, а також в інших галузях що організаційно входять до складу будівельно-ремонтного комплексу. Спеціаліст може працювати в загальнобудівельних і спеціалізованих будівельних, проектно-пошукових і конструкторських організаціях на інженерно-технічних посадах, на викладацькій роботі в освітніх закладах і установах, виконувати експертні роботи в галузі будівництва і експлуатації будинків, споруд та інженерних мереж, виконувати функції консультанта з будівництва в різних організаціях і установах.

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є Кафедра будівельного виробництва.

Сторінка кафедри «Будівельного виробництва» в електронній енциклопедії Львівської політехніки.

Фотогалерея

Site made