Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Теплогазопостачання та вентиляція

Студенти напряму “Будівництво” отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, гро­мадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями у сфері новітніх та енергоощадних технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів і автомобільних шляхів з урахуванням тенденцій раціонального при­родокористування і збереження довкілля.

Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі західного регіону.

Диплом бакалавра напряму “Будівництво” дає змогу продовжити навчання на другому циклі – спеціаліст за  спеціальністю: ”Теплогазопостачання і вентиляція” (ТГВ).

Професійно орієнтовані дисципліни рівня «спеціаліст»:

  • проектування систем опалення;
  • проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання;
  • проектування теплогенеруючих установок;
  • промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів;
  • раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
  • енергозберігаючі технології в системах теплогазопостачання та вентиляції;
  • нетрадиційні джерела енергії та використання вторинних енергоресурсів у системах ТГВ;
  • автоматизація систем ТГВ.

Профіль фахівця – проектування, будівництво, налагоджування і експлуатація систем теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціонування повітря будівель і споруд різного призначення.

“Теплогазопостачання і вентиляція” – це перспективна спеціальність екологічного профілю. Випускники спеціальності працюють у міських і районних управліннях газового господарства, у підрозділах “Теплокомуненерго”, у проектних інститутах і фірмах, у будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, у житлово-комунальному секторі.

Для створення комфортних умов у приміщеннях необхідні знання в галузі теплогазопостачання, кондиціювання повітря. Таких знань зможуть набути студенти, які навчаються за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція. Фахівці цієї спеціальності обслуговують компактні котельні і геліоустановки для котеджів, повітряні системи і установки, займаються охороною повітряного басейну.

Добрі знання з економіки будівництва та менеджменту інженерії довкілля, вміння працювати зі спеціальними прикладними комп’ютерними програмами і ґрунтовні технічні знання зумовлюють 100 % працевлаштування випускників.

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є Кафедра теплогазопостачання і вентиляція.

Сторінка кафедри «Теплогазопостачання і вентиляція» в електронній енциклопедії Львівської політехніки.

 

Фотогалерея

Site made