Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Транспортні технології

Загальна характеристика навчального процесу:

Під час навчання студенти отримують знання і навики з теорії транспортних та пішохідних потоків, організації дорожнього руху та методів керування транспортними потоками, проектування шляхів сполучення та транспортного планування міст тощо, експертизи ДТП, основ організації вантажних та пасажирських перевезень.

Студенти виконують практичні та лабораторні роботи і курсові проекти з дисциплін «Організація дорожнього руху», «Безпека руху транспортних засобів», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Моделювання транспортних потоків», «Пішохідні потоки» та ін.

Для виконання курсових та дипломних проектів, а також магістерських кваліфікаційних робіт використовується сучасне програмне забезпечення: універсальне (MathCAD, MATLAB) та спеціалізоване (TransCAD, Vissim, Visum, Lisa+). Результати проектів і магістерських робіт рекомендуються ДЕК до використання у практиці організації та регулювання дорожнього руху.

Кваліфікація випускників:

 • спеціаліст – інженер з транспорту;

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • інженерами з організації та безпеки руху автотранспортних підприємств;
 • спеціалістами служби нагляду за станом автомобільних доріг, шляхово-ремонтних та шляхово-експлуатаційних управлінь;
 • інженерами відділу організації та безпеки руху Державної автомобільної інспекції;
 • експертами страхових компаній;
 • науковими працівниками науково-дослідних та проектних інститутів транспортного профілю;
 • викладачами в автошколах, середніх професійних та вищих навчальних закладах.

Основні напрями студентських наукових досліджень:

 • вдосконалення методів та систем керування транспортними потоками;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв у різних дорожніх ситуаціях;
 • експертний та статистичний аналіз дорожньо-транспортних пригод;
 • розроблення інженерно-технічних заходів з покращення організації дорожнього руху.

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є кафедра Транспортні технології.

Сторінка кафедри «Транспортні технології» в електронній енциклопедії Львівської політехніки.

 

 

 

Фотогалерея

Site made